Atelier Konrad Brynda

The Atelier Konrad Brynda is a tiny architectural workshop with inexhaustible ambitions. In tight collaboration with clients and partners, it seeks to improve the world through meticulous architectural interventions of any scale and in any place across the globe.

Opowiedz o swoim projekcie​ 

Projekty sporządzane przez Konrada Bryndę, w większości przypadków jako wyłącznego autora, są czaso- i pracochłonnymi dziełami sztuki, mającymi na celu osiągnięcie jak najlepszego rezultatu przy określonych zamierzeniach.

w odległych Alpach Szwajcarskich

Od początku 2022 roku Atelier działa w Surselva, niewiele znanym regionie z głębokimi dolinami, rozciągającym się od centrum kantonu Gryzonii do centrum Szwajcarii, a którego niedoceniany potencjał można dostrzec przy odrobinie uważności.